Urheiluhieroja Helsinki

Klassisen- ja urheiluhierojan erot

Urheiluhieronta mielletään usein urheilijoiden ja kuntoilijoiden lihashuolloksi, johon se soveltuukin erinomaisesti. Tämän lisäksi urheiluhieronta sopii lähes kaikille. Urheiluhierontaa voidaan pitää klassiseen hierontaan verrattuna hieman voimakkaampana ja muokkaavampana käsittelynä. Urheilijan hoidossa hieronta sovitetaan tukemaan palautumista sekä valmistamaan kilpailuihin.


Hieroksen joukosta löytyy 5 koulutettua urheiluhierojaa: Heikki, Emmi, Sanni, Mats ja Mirella.

Mitä urheiluhieronnassa tapahtuu?

Urheiluhierontaa voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Perinteisesti urheiluhieronnassa käytetään klassisen hieronnan otteita urheilijan lihasten huoltamiseksi. Vastaanotollamme hierontaan sisältyy usein aktiivisia ja passiivisia venytyksiä, jännitys-rentoutustekniikoita, lihaskalvoihin vaikuttavia faskiatekniikoita, poikittaishierontaa, triggerpistekäsittelyä sekä mobilisoivaa hierontaa. Käytettävät tekniikat valitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.


Käsittelymme on ongelmalähtöistä. Pyrimme paikallistamaan oireilevan kudoksen ja vaivaan johtaneet tekijät. Hieronnan pyrkimyksenä on vaikuttaa näihin tekijöihin. Hoidon tueksi annamme usein pieniä omatoimiohjeita. Tarvittaessa suosittelemme asiakkaalle muuta paremmin soveltuvaa hoitoa, kuten osteopatiaa, fysioterapiaa tai jalkaterapiaa.


Milloin urheiluhierontaan?

Hierontaan on hyvä tulla, mikäli tunnet lihaksissasi kiristystä, kipua tai väsymystä. Lihasten jännittyneisyys voi olla seurausta esimerkiksi kovasta harjoittelusta, staattisista työasennoista tai stressistä. Mikäli lihaksesi ovat olleet jännittyneet pidemmän aikaa, suosittelemme hierontaa ensin kuuriluontoisesti, esimerkiksi 3-5 kertaa viikon välein. Pidemmän aikaa jatkuneet jännitys - ja kiputilat vaativat yleensä useamman hoitokerran poistuakseen kunnolla, vaikka yleensä tilanteeseen tulee helpotusta jo ensimmäisen hieronnan jälkeen. Tiiviimmän hierontakuurin jälkeen toimintakykyä ylläpitävä hieronta esimerkiksi kerran kuussa auttaa estämään kiputilojen uusiutumisen. Jatkuvan hieronnan voi lähes aina korvata omatoimisella kehonhuollolla ja sopivalla liikunnalla.


Urheilijoille ja aktiviliikkujille suosittelemme hierontaa säännöllisesti. Rasitusvammojen riski kasvaa harjoittelun ollessa kuormittavaa ja lähes äärirajoilla tapahtuvaa. Urheiluhieronnan avulla voidaan vaikuttaa alkaviin lihasjännitys- ja kiputiloihin ennen kuin ne ehtivät kehittyä vakavammiksi harjoittelua rajoittaviksi tekijöiksi.


Varaa aika urheiluhierojalle